Drogy Na Duchovní Cestě II.

Toto zamyšlení navazuje na předchozí článek Drogy na duchovní cestě. Mělo by být rozborem dalších aspektů tohoto  tématu. Rozdělení na přirozené a nepřirozené t...