O úspěchu a kráse lesa

Dnešní moderní leadeři, a je úplně jedno, jestli ti duchovní, anebo ti pragmatičtí, čistě na materiálno zaměření, učí vlastně to samé. Jak být spokojený, bohatý...

O správné cestě

V současné době probíhá v naší společnosti jakási spontánní kritika stávajícího vzdělávacího systému. Říkám-li v současné době, mám na mysli několikaleté období...

O sebevědomí

Sebevědomí je jedním ze slov, které je v současné společnosti užíváno velmi často. Prakticky stejně tak často je užíváno mylně.   Západní společnost udělal...