Tak už pojď

Držela mne za ruku a pomalým krokem mne vedla po mírně stoupajících schodech směrem k vrcholu, na kterém rostly tisícileté lípy a duby. Ačkoliv jejich řady byly...

Jeden tichý okamžik

Držel jsem tě v náručí a díval se jak usínáš. Tvé tělíčko se uvolnilo tak, že jsem cítil, jak se mi vpíjí do dlaní. Takové lásky, pomyslel jsem si. Takové lásky...

Přejdarní déšť

Ve zvuku tramvaje co právě ti ujela v sychravém předjaří Je to jen okamžik v obrazu deštivém naděje zazáří Že každý okamžik byť v temnu skrytý je dechem života ...