Podzim ve mně

Tento rok poprvé za svitu slunce pozdního léta snesl se posel podzimu nejprve ve mně Snášel se zvolna s lehkostí kroužícího káněte v neviditelných kruzích k hlu...

Přejdarní déšť

Ve zvuku tramvaje co právě ti ujela v sychravém předjaří Je to jen okamžik v obrazu deštivém naděje zazáří Že každý okamžik byť v temnu skrytý je dechem života ...

Zapomnění

Ve zvuku stvoření přiloženo Bohu k potvrzení voskem rudým pečetěno. Jsem pečetí voskem i žárem tvým Bože potvrzuji Dokázals zapomenout ve mně. Olše na břehu jez...