O volbě menšího zla

Jedním z mýtů, který stál za těmi nejšílenějšími politickými a lidskými katastrofami, je mýtus o volbě menšího zla. Z něj je derivován další...

Byli tady vždycky

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostat...

O propagandě

Psal se rok 1622, když papež Řehoř XV. založil organizaci, která měla za úkol dehonestovat protestanství a přivést ovečky zpět k poslušnosti jedinému zástu...