Tak už pojď

Držela mne za ruku a pomalým krokem mne vedla po mírně stoupajících schodech směrem k vrcholu, na kterém rostly tisícileté lípy a duby. Ačkoliv jejich řady byly...

Jeden tichý okamžik

Držel jsem tě v náručí a díval se jak usínáš. Tvé tělíčko se uvolnilo tak, že jsem cítil, jak se mi vpíjí do dlaní. Takové lásky, pomyslel jsem si. Takové lásky...

O cestách proti proudu

O lucidním snění jsem v minulosti již psal. Při lucidním snění si snící uvědomuje, že sní. Hloubka tohoto uvědomění pak umožňuje různé způsoby práce se snem. Sn...