O propagandě

Psal se rok 1622, když papež Řehoř XV. založil organizaci, která měla za úkol dehonestovat protestanství a přivést ovečky zpět k poslušnosti jedinému zástu...