Byli tady vždycky

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostat...

Nad obzor

Dnes lehla sis nízko nad obzornedbalým rozhozením pažíshodilas hrst zlatých listůabys vzápětí svým leskem oslnila širokou třídu uprostřed rušné metropole Tramva...

O propagandě

Psal se rok 1622, když papež Řehoř XV. založil organizaci, která měla za úkol dehonestovat protestanství a přivést ovečky zpět k poslušnosti jedinému zástu...