Jazyk jako živá řeka

Předmluva Tento text vznikl jako poděkování všem pedagogům, kteří svým liberálním přístupem pomáhají dětem přirozeně rozvíjet a kultivovat jazykové schopnosti a...

Zápisky z poustevny

Sebepoznávání ve smyslu nějaké cílené sebepoznávací aktivity je omyl z principu. V procesu jakéhokoliv řízeného sebepoznávacího procesu nepoznáváme sebe, ale po...