O písni srdce

Když je učitel zpěvu dobrý, může nás naučit krásně zpívat. Setrváme-li u něj však příliš dlouho, budeme do konce života zpívat píseň jeho srdce. Tu naší, která může znít úplně jinými tóny a nemusí být zdaleka tak líbivá jako učitelova, ani neuslyšíme, natož abychom se ji odvážili zazpívat.