Sny a jejich poselství

Toto pojednání svým způsobem navazuje na článek „Drogy na duchovní cestě“ ačkoliv vůbec není o drogách. Nicméně zabývá se fenoménem tzv. změněného stavu vědomí....

Zapomnění

Ve zvuku stvoření přiloženo Bohu k potvrzení voskem rudým pečetěno. Jsem pečetí voskem i žárem tvým Bože potvrzuji Dokázals zapomenout ve mně. Olše na břehu jez...

Drogy Na Duchovní Cestě II.

Toto zamyšlení navazuje na předchozí článek Drogy na duchovní cestě. Mělo by být rozborem dalších aspektů tohoto  tématu. Rozdělení na přirozené a nepřirozené t...

Drogy Na Duchovní Cestě I.

Ožehavé téma. Tradice většinou radí jasně – ne. Ale jaké tradice? Máme tu naopak tradice, které drogy používaly a používají na duchovní cestě jako samozřejmou s...

Hovory Se Smrtí III

Kolik let trvalo mé osamocení. Kolik let byl každý okamžik jen dítětem toho předcházejícího a rodičem budoucího. Kolik smutku se muselo vylít do mého srdce, kol...