Jazyk jako živá řeka

Předmluva Tento text vznikl jako poděkování všem pedagogům, kteří svým liberálním přístupem pomáhají dětem přirozeně rozvíjet a kultivovat jazykové schopnosti a...

Zápisky z poustevny

Sebepoznávání ve smyslu nějaké cílené sebepoznávací aktivity je omyl z principu. V procesu jakéhokoliv řízeného sebepoznávacího procesu nepoznáváme sebe, ale po...

40 let bez JWL

Před čtyřiceti lety se udála věc, která byla tragédií pro celý umělecký svět. Vyšinutý fanoušek postřelil umělce, který se stal ikonou své generace a mnoha gene...