Jazyk jako živá řeka

Předmluva Tento text vznikl jako poděkování všem pedagogům, kteří svým liberálním přístupem pomáhají dětem přirozeně rozvíjet a kultivovat jazykové schopnosti a...