Tak už pojď

Držela mne za ruku a pomalým krokem mne vedla po mírně stoupajících schodech směrem k vrcholu, na kterém rostly tisícileté lípy a duby. Ačkoliv jejich řady byly...

Jeden tichý okamžik

Držel jsem tě v náručí a díval se jak usínáš. Tvé tělíčko se uvolnilo tak, že jsem cítil, jak se mi vpíjí do dlaní. Takové lásky, pomyslel jsem si. Takové lásky...

Podzim ve mně

Tento rok poprvé za svitu slunce pozdního léta snesl se posel podzimu nejprve ve mně Snášel se zvolna s lehkostí kroužícího káněte v neviditelných kruzích k hlu...